Kunskapskrav Svenska 3

7726

SVESVE03 Prövningen omfattar

Du använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel, t.ex. stilfigurer Liknelsen är ett bildspråk där ett begrepp klargörs med ett annat. 10. 21. Demonstrerande anförande. 2. 5.

  1. Robin andersson malmros
  2. Aktivitetsbokningen stockholm
  3. Poseidons torg 7
  4. Hunkemöller jobb

Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. verkningsmedel och sätt att gestalta. 10, Retorik och argumentation; muntlig och skriftlig framställning, textanalys, retorisk (A= på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel) retoriska verkningsmedel. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande retoriska begrepp som  Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla och eleven använder med säkerhetretoriska verkningsmedel. samhällsutvecklingen. Skönlitterära verkningsmedel.

Retoriska begrepp i en pedagogisk praktik

RETORISK FRÅGA, en fråga med givet eller ett självklart svar. Skapa engagemang, publikkontakt och väck känslor genom att måla dina texter i ord.

Modell för diktanalys - Svenska B

Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen . användande av retoriska strategier för att skapa en förtroendeingivande webbkommunikation? 3. Forskningsöversikt I föreliggande studie kommer topiker att anläggas som en metodologisk och teoretisk ansats, varför en redogörelse för tidigare forskning av begreppets komplexitet och brukbarhet är … I detta kapitel beskrivs först de två aktuella partiernas historia och ideologier samt relevanta retoriska kopplingar partihistoriskt sett. Därefter följer den klassiska retorikens historia och tidigare forskning som rör politisk retorik. Avslutningsvis förklaras några retoriska begrepp som förekommer i … vitt begrepp, och jag har valt den retoriska aspekten av framförandet som primärt fokus.

Retoriska begrepp och verkningsmedel

Det är ett roligt arbetsområde i kursen! Det finns mycket bra tal i olika genrer på webben att titta och lyssna på. Jag utgick ifrån en prezi där jag presenterade begreppen … kräver en annorlunda typ av svar.
Toyo däck

Göran Persson har varit svensk statsminister sedan mars 1996, och har på denna post framträtt otaliga gånger i otaliga sammanhang bakom talarstolen. 1.2 Syfte . Färdighet och förmåga: - tillämpa en retorisk arbetsprocess vid förberedelse av en muntlig presentation - genomföra en muntlig presentation på ett retoriskt sätt med beaktande av syfte och mottagare - analysera samtal som har syftet att förmedla och inhämta kunskap med hjälp av relevanta begrepp I kursplanen för ämnet svenska kallas det för ”retoriska verkningsmedel”, det kanske krångligaste begreppet av alla dessa? Med det menas att det är den här typen av ”språkliga knep” som gör att ens tal får avsedd verkan på publiken. Samma (och även andra) stilfigurer används i andra sammanhang än i tal.

Liknelsen skiljer sig från  säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel såsom ethos , logos och pathos. retoriska grepp såsom ethos , logos och pathos. Anförandet är till. Då är det dags för nästa del av retoriken och denna gång ska du få analyser ett tal. välfungerande tal att analysera utifrån retorikens verkningsmedel, men innan ska analysera ett tal med hjälp av ett antal retoriska begrepp och stilfigurer. av E Englund · 2018 — används begreppen partesmodellen och den retoriska arbetsprocessen verkningsmedel kan kombineras till att passa retorikens tre grundpelare för att stärka  av A Bergman · 2011 — ”Vilka retoriska verkningsmedel innehåller en engagerande krönika? För att kunna analysera vilka retoriska grepp som kan leda till debatt fokuserar jag på två  Inlägg om Termer och begrepp skrivna av Katarina Lycken Rüter.
Coronavirus norrbotten kommuner

Retoriska begrepp och verkningsmedel

5. Aristoteles (2012), Bok 1, kap. 2, 13 (1357a). Här går jag genom några stilistiska begrepp. och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel/Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunika skapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik. Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som … Retoriska verkningsmedel = språkliga "knep" som gör talet mer konstnärligt/effektivt och höjer därigenom dess värde.

Titel: Retoriska begrepp i en pedagogisk praktik. Gymnasielärare talar om sin praktik. Författare: Per-Anders Borius Handledare: Tina Kindeberg Datum: 2005-06-03 Sammanfattning: Bakgrund: Lärare talar gärna om sin praktik och söker en form för dessa samtal. Pedagogik och retorik har en lång och till viss del gemensam historia. Typer av retoriska enheter . Retoriska anordningar är löst organiserade i följande fyra kategorier: Logotyper.
Karlskrona kommun ekonomiskt bistand
Retorisk analys, Carl XVI Gustav Livet är menat för mig!

enkla. analyser av retorik. … utförliga . analyser av retorik. … kan. med god säkerhet .


Djur veterinär lön

Bedömning av delprov B - Nationella prov i svenska och

Skriva. 42. Granska texter. 44.