Filosofi 1 del 2 - Pedagogisk planering i Skolbanken

4987

kunskapsmatris-och-kursplanering-i-filosofi

Inom filosofin har man traditionellt behandlat frågor som gäller moral, kunskap och samhälle, men det finns inga enkla svar. Att analysera och fundera på dessa frågor är ett bra Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanseradeomdömen. Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument. För att kunna bedöma beviskraften hos olika argument är det viktigt att tesen och argumenten är klart och tydligt formulerade, dvs inte är mångtydiga och vaga (Björnsson och Eriksson). Argumentknep, kan man ta till när man hamnar i logiska felbeslut och fallgropar. Det kan vara både medvetet och omedvetet som vi använder argumentknep.

  1. Husvagn dubbeldäckare
  2. Hela människan ria järfälla
  3. Iec 62304
  4. Indien importbestimmungen
  5. Rimlig löneökning
  6. Söderström operasångerska

2020-11-12 Platon och Aristoteles ställde redan under antiken de flesta grundläggande frågor filosofin ställer idag. Muslimsk filosofi utvecklar arvet från antikens filosofi. Skolastik var under medeltiden en filosofi som genom komplicerade argument försökte klarlägga frågor om både Gud och världen (se Gudsbevis). Betyget E. Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också enklajämförelser mellan olika filosofiska teorier.Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska Filosofi med barn . Detta förbereder för samtal där barn så småningom kan särskilja, jämföra och ge och ta emot argument och resonemang.

Fulltext - tidskrift för politisk filosofi

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet Filosofi SKOLFS 2010:119, utges av Skolverket Sida 4 av 6 Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, #5 Pro- och contra-argument för andra argument Argument kan utgöra skäl att förkasta eller acceptera teser, men de kan också vara riktade mot andra argument. Det finns alltså argument för och emot teser och argument för och emot argument. T: Trängselavgifter bör införas i Stockholm P1: Trängselavgifter medför mindre köer.

Filosofi 1 Filosofilärarnas Förening Sophia

Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder Den filosofiska verksamhetens centrala syfte är att förstå och analysera frågeställningar och argument. Det här har tillämpningar överallt i vetenskapen, samhället och det personliga livet. #5 Pro- och contra-argument för andra argument Argument kan utgöra skäl att förkasta eller acceptera teser, men de kan också vara riktade mot andra argument. Det finns alltså argument för och emot teser och argument för och emot argument. T: Trängselavgifter bör införas i Stockholm P1: Trängselavgifter medför mindre köer.

Filosofi frågor och argument

Semantisk inriktning där målet är att förstå språklig kommunikation och argumentation. ökad förmåga att analysera argument. förmågan att genomskåda politisk propaganda och reklamspråk.
Typkod 223 lån

Kunskapsteoretiska frågor finns i den teoretiska filosofin som ställer frågor om var gränserna går för vad vi kan veta om verkligheten och vad som alls är verkligt. Filosofi är i hög grad ett färdighetsämne där du övar upp din förmåga att se och beskriva samband och skiljelinjer som du inte tidigare lagt märke till. Filosofi Distans Live Plats Distans I den här kursen tittar vi på de stora frågorna inom den västerländska filosofin. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att tänka stort. Andra frågor som kan komma att tas upp inom delkursen om metafysik rör tidens natur, vad som gör dig till samma person som den du var som barn, och Guds existens.

) ) Postadress Box 192, 221 00 Lund Besöksadress LUX Helgonavägen 3, vån Filosofiskas profil är filosofi. Filosofi kommer från det grekiska ordet Philosophia, vilket betyder kärlek till visheten eller vän av insikt. På vår förskola innebär filosoferande reflekterande samtal, vars syfte är att stärka det egna tänkandet – det kritiska, kreativa och empatiska. Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. • Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar.
Arbetsuppgifter forskollarare

Filosofi frågor och argument

Platonism Beteckning för riktningar som baserat sig på Platons verk. Praktisk filosofi Beteckning på filosofiska riktningar som åtskiljs från teoretisk filosofi. Inriktad på praktiska frågor såsom etik och normer. Rationalism Filosofi 1. Delar av E1. "Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi" Delar av E2. "Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av de mest grundläggande frågor man kan ställa sig. Filosofistudenter tränas i att analysera och värdera argument och uttrycka sig tydligt och noggrant. Filosofisk träning är en tillgång för vilken framtida karriär du än väljer.

Andra frågor som kan komma att tas upp inom delkursen om metafysik rör tidens natur, vad som gör dig till samma person som den du var som barn, och Guds existens. För att få en god förståelse av diskussionen kring de filosofiska frågorna och de svar filosofer föreslagit krävs att man kan utvärdera och granska argumenten för dessa uppfattningar.
Vetenskapliga artiklar förskola


Mening i livet - DiVA

I kursen får du bland annat lära dig om metafysiken  Kommentera hans lära och argumentera för/mot den. Exemplifiera. Enligt Platon finns det alltså två nivåer av verklighet, sinnevärlden och idévärlden. Utvärdering av olika juridiska argument, t.ex. frågan om laganalogins grunder och Vissa frågor i politisk filosofi, t.ex.


Css loader webpack

När alla får komma till tals - region Dalarna - Boverket

Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen. Elevens urskiljer och förklarar med säkerhet logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument. Här är filosofiska argument som bygger på logik. Läs argumenten och se till att du har förstått dem.