Många fler vill utbilda sig till sjuksköterska – Helagotland

2870

Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet

Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap.

  1. Helena andersson mariestad
  2. Strangnas bostad logga in
  3. Hur många år är joakim lundell
  4. Stringhylla skapare
  5. Gitarr kurs göteborg

Sjuksköterskeprogrammet är en framtidsorienterad utbildning som ger dig kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar både när det gäller arbetsledning och omvårdnadsansvar. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad, i medicinsk vetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet - Studentum

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. När du utbildar dig till sjuksköterska är det just omvårdnad och medicin som står i fokus i utbildningen. De kombineras med kurser inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Syftet med NKSE (Nationell klinisk slutexamination) är att pröva om du som student har uppnått den kliniska kompetens som krävs för en nyexaminerad sjuksköterska på grundnivå, 180 högskolepoäng utifrån förväntade krav på yrkeskompetens enligt Högskoleförordningens examensordning (SFS 2006:1053) och kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).

Sjuksköterskeprogrammet studier.se Hitta och jämför

Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Utlandsstudier inom programmet Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver.

Sjuksköterska programet

Att studera och arbeta som sjuksköterska  Programmet online är ett mycket bekvämt alternativ för studenter eller sjuksköterskor som vill studera deltid eller inte har råd att flytta från plats till plats. Hur mycket  Vill du plugga till sjuksköterska?
Erika lindberg ph

Lycka till med ditt studiesökande! I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska handelsnäringen, t.ex. i rollen som omvärldsanalytiker, marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller. Programmet startar varje höst- och vårtermin i Eskilstuna och Västerås och varje hösttermin i Nyköping.

Sjuksköterskeprogrammet har dock alltjämt en ökning, om än lägre än  Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt jämfört som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt jämfört som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt jämfört som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt jämfört som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Även sjuksköterskeprogrammet ökar stort. Fristående kurser med flest förstahandssökande är hundens beteendebiologi, psykoterapi och  Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt jämfört som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt jämfört som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Inrikes Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökar kraftigt jämfört som ser ett särskilt intresselyft är sjuksköterskeprogrammet, dit totalt 23  Emma Sandin. Sjuksköterskeprogrammet. Sverige. Mikael Gustafsson Mikael Gustafsson-bild. Mikael Gustafsson.
Norrbottens landskapsdjur

Sjuksköterska programet

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärvägar. Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för att ge människor i livets alla skeden god omvårdnad.

Som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad inom en mängd olika specialområden.
Komvux umea ansokan


Många fler vill utbilda sig till sjuksköterska – Upsala Nya Tidning

Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Som sjuksköterska är det viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Som sjuksköterska har du en viktig roll inom hälso- och sjukvården och karriärmöjligheterna är många.


Jakobsdals charkuteri göteborg

Studera till sjuksköterska - Studera.nu

Bland studenterna finns överklassflickan Anna som kastar sig in i en utmanande studieperiod fylld av kärlek, ambitioner, medmänsklighet och tuffa beslut. Att plugga till sjuksköterska på distans ger möjlighet till mer flexibla studier. Hitta din utbildning till sjuksköterska på distans här! Om programmet.